ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΛΞΗ - dvd 14: Ο Μπουλέντ βρίσκει τους κλεμμένους πίνακες! Η αντίστροφη μέτρηση για τον Ταχσίν αρχίζει...